Profilbilder för tävlingsförare Franck Århage, Team Århage Racing, som kör Porsche Carrera.

Foto: Bobo Lindblad