Trottoarpratare till Vaccin- och Rygg- & Ledkliniken i Nyköping.

Formgivning: Mette Lindblad