Symbol, logotyper, nyhetsbrev, ett flertal foldrar, powerpoints, wordmallar, rollups och foto för RAR, Samordningsförbundet i Sörmland. RAR samordnar vården, kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Största utmaningen var att formge en symbol för samarbetet. Det utmynnade i de sammanlänkade händerna med respektive färger för de olika instanserna. Dessa händer går sedan igen i alla trycksaker som RAR producerar. Skapade också logotyper för tre samverkansinsatser: TRIS, ciceron och isak. Producerar löpande RAR:s nyhetsbrev och andra trycksaker efter behov.

Bobo fotograferat kontinuerligt, bl a styrelse och deltagarna i invandrarproejktet isak.

Formgivning: Mette Lindblad
Foto: Bobo Lindblad