Formgivning av etiketter för Annas kök, Ösvreta Gård. Anna Brodén och Mats Larsson driver ett ekologiskt och KRAV-certifierat jordbruk utanför Nyköping. Förutom mjölk- och köttproduktion (kalv och lamm) har Anna tagit fram spännande egentillverkade produkter som yoghurt och mjölkmarmelad i olika smaker och gårdsmjölk som inte är homogeniserad – allt ekologiskt och KRAV-märkt så klart! Det är till dessa produkter vi har formgett etiketter. Mycket inspirerande eftersom vi gillar lokalproducerad ekologisk mat!

Formgivning: Mette Lindblad
Bildbearbetning: Bobo Lindblad