Skyltar och informationsfoldrar om Hagby Ekopark för Sörab. Hagby Ekopark är en modern återvinningsanläggning och ekopark i Täby. På toppen av den gamla tippen som blivit ekopark hittar man de stora informativa skyltarna.

Text: Emma Breitholtz, Björn Welander, Thomas Jarlsbo
Foto: Bobo Lindblad
Illustrationer: Bobo Lindblad
Grafisk form: Bobo Lindblad